Menu

E1913

Den nye erhvervsklub, etableret i tilknytning til fodboldklubben B1913, tilbyder følgende indhold:

- 10 møder om året (sidste torsdag i måneden), hvor derpå skift blandt medlemmerne at afholde møderne, herunder sørge for selvvalgt forplejning. På mødet forventes det, at det afholdende medlem præsenterer sin virksomhed.

- Fire nøglekampe i B1913, hvor der er buffet og sportsligt oplæg inden kampen.

- Der er adgang til hjemmekampe i B1913 og man kan gratis medtage en gæst.

- Man får tilbudt en tre meter bande på stadion og det er klubben, der afholder omkostninger til produktion af banden.

- En årlig weekendtur (august/september) til en indenlandsk eller udenlandsk sportsbegivenhed. Ved en pris på over ca. 4.000 kr. vil der kunne komme noget egenbetaling, men ellers er det indeholdt i medlemskabet.

Medlemskabet koster 9191,30 kr. pr. år.

Beløbet afregnes forud via en faktura fra B1913, således at beløbet vil kunne indgå fuld fradragsberettiget i ens virksomheds regnskab.