Menu

Indmeldelse

I B1913 kan du prøvetræne med dit hold et par uger inden du melder dig ind. Du kan få en indmeldelsesblanket af din træner eller udskrive den her og aflevere den i udfyldt stand. Er du under 18 år så skal blanketten være underskrevet af en voksen.

Alle SKAL udfylde en indmeldelsesblanket. Har du problemer med at udskrive vores blanket så brug tasterne "CTRL P" (PC) eller "CMD P" (Mac), de to taster trykkes samtidigt, så udskriftsmenuen vises.

Du SKAL udfylde indmeldelsesblanketten fyldestgørende. Husk angivelse af din tidligere klub og den senest spillede kamp. Dette er nødvendig information når vi elektronisk skal indhente dit spillercertifikat i din gamle klub.

HUSK:

Du er først spilleberettiget når vi (på bagrund af korrekt udfyldt indmeldelseblanket) har modtaget dit spillercertifikat fra din gamle klub.


Kontingentsatser 2017 (per halve år):

U3 - U5 kr. 250,-
U6 - U8   kr. 400,-
U9 - U10 kr. 600,-
U11-U12 kr. 650,-
U13-U14 kr. 800,-
U15-U19 kr. 1.000,-
Senior kr. 1.000,-
Old Boys kr. 800,-
Passive kr. 250,-
Efterskole   kr. 250,-
Trænerbarn     Halv kontingent                    


Kontingent betales to gange årligt - med forfald den 1. februar 2017 (januar-juni) og 1. august 2017 (juli-december). Faktura sendes ud omtrent 10 dage før forfaldsdato via NETS/PBS, til den adresse der er oplyst til klubben. Du betaler fuld kontingent, selvom indmeldelse sker midt i perioden. Nye tilmeldinger faktureres løbende.

Spillere der er i restance vil efter forfald blive spærret og er således udelukket fra at deltage i kampe indtil det skyldige kontingent er betalt.

Alle medlemmer (aktive såvel som passive) kan til enhver tid få udleveret et gratis sæsonkort.

Næste kamp for herrerneHerre-DS • Pulje 3

Hjemme mod
FC Sønderborg
24. mar
Kl. 15.30
Campus Road
Herre-DS - Pulje 3