Menu

Bestyrelsen

På den årlige generalforsamling i B1913 vælges otte medlemmer til at danne en bestyrelse bestående af formand, kasserer, ungdomsformand samt yderligere fem medlemmer.