Menu

Børn i B1913

B1913´s børnefodbold manifest

Tryghed og udvikling

I B1913 er en klub for både drenge og piger. Her spiller man ikke kun for at vinde, vi er hele tiden opmærksomme på, at vi skal have det sjovt og udvikling er første prioritet. Vi træner og spiller på børnenes præmisser, trænernes ambitioner kommer i anden række.

Hos os skal børnene spille fodbold for fodboldens, venskabets, fællesskabets og oplevelsernes skyld. Vi tror på at ved at have fodboldtræning med udgangspunkt i børnenes forudsætninger, og ved at skabe et godt sammenhold, kan vi være med til at danne fremtidens fodboldspillere og samfundsborgere. For os er det vigtigt at det er en positiv oplevelse at komme i klubben for ALLE børn. Derfor træner vi ud fra, at alle børn i årgangen skal have den samme træning, de samme muligheder for at træne, og samtidig have mulighed for at udfordre sig selv, når de er klar til det.

For at kunne skabe det bedste træningsmiljø som muligt for børnene, har vi til enhver tid det rigtige trænings materiale - og går aldrig ned på bolde.

Fællesskabet er en vigtig del af børnefodbolden også på tværs af årgangene. Vi sørger derfor for at børnene mødes ved at træne på samme tid og i nærheden af hinanden, og for at der afholdes børnearrangementer, hvor alle børn og søskende i klubben har mulighed for at deltage.

Vi vægter forældreinvolveringen i fællesskabet og ser den som en uvurderlig del af at skabe en tryg ramme, der sikrer den bedste udvikling og glæde ved spillet for børnene.

Fra mere til bedre

For at skabe den mest trygge ramme for børnene, og derved give de bedste muligheder for udvikling og trivsel ud fra egne præmisser, har vi fokus på kvalitet frem for kvantitet. Vi går derfra væk fra den klassiske ”det gælder om at have så mange børn som muligt” og over til en ”det gælder om at kunne skabe de bedste vilkår for børnene som muligt” tilgang. Derfor sætter vi loft på antallet af børn i hver årgang. Udgangspunktet i antallet tager vi i, at det til enhver tid skal være muligt at stille med 2 hold i den givne række, således at det er muligt for børnene både at afprøve sig selv på højt niveau såfremt, at dette giver mening i forhold til deres fodboldfærdigheder og lyst til spillet, eller på et andet niveau såfremt barnets lyst til fodbolden bedre passer til dette.

3-mands U5-U7: Maksimalt 25 børn pr. årgang. Såfremt der er 15 børn i årgangen oprettes der venteliste.

5-mands U8-U10 drenge + U9/U10 piger: Maksimalt 25 børn pr. årgang. Såfremt der er 16 børn i årgangen oprettes der venteliste.

8-mands U11-U13 drenge og piger: Ingen begrænsning på antallet af spillere.

11-mands U14-U19: Ingen begrænsning på antallet af spillere.

Forventninger til trænerne

Trænerne er børnenes rollemodeller til træning og kamp. Vi har derfor store forventninger til vores trænere både i forhold til niveau og de sociale færdigheder i forhold til børnene. Vi ved dog også, at der ikke findes nogen komplette mennesker, hvad vores forventninger angår, og vi sørger derfor for at sammensætte trænerteams så at alle børnene føler sig hørt og set i klubben. Af vores trænerteams forventer vi at:

 • Der er tilstedeværelse af en træner til hvert træningspas
 • Denne er velforberedt
 • At teamet formår at være udfordrende på det enkelte barns fodboldfærdigheder
 • At teamet formår at være opmærksom på det enkelte barns udvikling og trivsel
 • At trænerne taler pænt til spillerne
 • At trænerne sørger for konfliktløsning før konflikten udvikler sig
 • At trænerne lærer børnene at tale ordentligt og respektere hinanden

Forventninger til forældrene

Vi forventer at forældrene er rollemodeller for deres børn i forhold til foreningslivet, og vi ønsker derfor, at man engagerer sig i foreningen på det plan det er muligt. Vi vægter et godt fællesskab forældrene i mellem og ser gerne, at man tager en kop kaffe og en hyggesnak sammen, mens børnene træner eller spiller kamp. I forhold til forældrenes adfærd på sidelinjen ved træning og kamp, forventer vi, at man bakker positivt op om alle børnene også modstanderne og generelt følger DBU´s 10 forældrebud:

 1. Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det
 2. Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille
 3. Ophold dig kun langs den ene sidelinje – og i god afstand til trænere og spillere
 4. Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende
 5. Respekter dommerens beslutninger – se på dommeren som en vejleder
 6. Skab god stemning ved kampene – byd fx. udeholdets forældre på kaffe
 7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet
 8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke
 9. Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn
 10. Husk på, at det er dit barn som spiller fodbold – ikke dig

Forventninger til børnene

Børnenes trivsel, tryghed og udvikling i fællesskabet er i fokus og vi har derfor ikke nogen forventninger eller krav til dem for, at de kan spille fodbold for os. Vi har dog i vores fokus på børnene en opmærksomhed på:

 • Grimt sprog tolereres ikke
 • Fair spillestil trænes og italesættes – vi forventer ikke at børnene forstår begrebet fuldt ud, men vi forventer, at de har en grundforståelse af fair opførsel overfor modstandere og medspillere. Hvis ikke skal vi nok lære dem det.
 • Ønsket og oplevelsen af at være en del af hold- og klubfællesskabet. Vi vil hinanden og vi vil klubben.
 • Grundglæde ved bolden – vi går op i at børnene har en glæde og interesse for udvikling af deres færdigheder gennem træning og fodboldspillet.

Tøj

B1913 stiller et sæt kamptøj til rådighed for holdene, som forældre vasker på skift. Det er muligt at sponsere kamptøj (eller træningstøj eller andet) – hvilket vi er meget åbne overfor at tage imod henvendelser omkring mulighederne herfor.

Det er ikke på nogen måde et krav, at medlemmer køber B1913 træningsdragter og træningstøj, men en mulighed. Vi har forskelligt fodboldtøj som man har mulighed for at prøve, samt købe, bl.a. træningsdragt og vores ”officielle” træningssæt (vi skelner mellem kampsæt og træningssæt). Står man og skal alligevel købe træningstøj, vil vi selvfølgelig gerne opfordre til at købe B1913 tøj som en del af fællesskabsfølelsen for børnene.

Træner man ikke i B1913 tøj, ser vi gerne at det foregår i ”neutralt” tøj, eller evt. fodboldtøj fra udenlandske klubber.

 

Kontingentsatser (per halve år)

Vi ønsker ikke at være en klub hvor børneafdelingen er med til at finansiere aktiviteter og tiltag, som ikke berører børnene. Vores kontingentsatser er derfor sat således at de tilsvarer de udgifter, vi har i forbindelse med det enkelte barns gang i klubben.

U3 - U5             kr.                      250,-

U6 - U8             kr.                     400,-

U9 - U10           kr.                      600,-

U11-U12          kr.                      650,-

U13-U14          kr.                      800,-

U15-U19          kr.                      1.000,-