Menu

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Old Boys-afdelingen består af 6 personer, der vælges for 2 år ad gangen. 3 medlemmer afgår hvert år. Formand og kasserer kan ikke afgå samtidig.

 

 

Peter Nielsen Formand       

Mail: muddi@privat.dk       

Tlf.: 66   167516    Mob: 40 686377

 

George Christians Kasserer                       

Mail: georgbest1913@gmail.com

             

Mob: 22 563773

Jan Laugesen Bestyrelsesmedlem             

Mail:  janlaugesen3@gmail.com                 

Mob: 20 125329

Jørn Andersen Bestyrelsesmedlem    

      

Mob: 30 138198

Lars Bo Schmidt Bestyrelsesmedlem       

Mail: famschmidt@pc.dk   

Tlf. :66 158437  Mob: 25 392237

Søren Tolberg Bestyrelsesmedlem           

Mail: sorentolletolberg@outlook.com     

Mob: 26 312321