Menu

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Old Boys-afdelingen består af 6 personer, der vælges for 2 år ad gangen. 3 medlemmer afgår hvert år. Formand og kasserer kan ikke afgå samtidig.