Menu

Kampfordeler

Arbejdstiden i højsæson er ca. 1 time ugentligt.

Det meste af aktiviteten foregår i KlubOffice, hvor man logger ind.

I KlubOffice sættes de hold på eller slettes, som trænerne beder om.

Kamptidspunkter eller spilledage kan ligeledes ændres i KlubOffice.

Ved ændringer sender DBU Fyn besked til kampfordeler, som så videresender til respektive trænere.

Der kan tages kontakt via telefon eller mail til info@dbufyn.dk, hvis man ikke kan ændre i de kampe man ønsker.

En kamp kan senest otte dage før ændres ellers er det ved hjælp af telefon eller mail til DBU Fyn (info@dbufyn.dk).

Det er vigtigt, at der gives inspektør eller lignende besked, når kampene ændres med kort varsel.

Ændres en kamp med kort varsel, skal dommeren have besked per telefonopkald og ikke SMS.

Når hold skal trækkes fra turnering sendes en mail til info@dbufyn.dk vedrørende trækning af hold. Et holde kan også tilføjes på denne måde, hvis tilmelding er overskredet.

Frist for tilmelding af hold til forår er sidst i februar og efterår ca. medio juni.

Hold meldes til DBU Fyns indendørs fodbold gennem KlubOffice efter trænerens ønsker.

Husk at booking af udendørsbaner og haltider hos "Odense Kommune Interbook" sker for et år frem i tiden. Det sker i februar.