Menu

Pædofilipolitik

Alle vores trænere og holdledere bliver tjekket en gang om året hos rigspolitiet, som loven foreskriver. Viser det sig, at en person har været dømt for pædofili eller lign. vil vedkommende omgående blive bortvist fra klubben. Ligeledes vil enhver person med sådanne hensigter blive bortvist og meldt til politiet.

For en god ordens skyld tager trænere og lign. ikke bad sammen med børnene, men henvises til separat baderum. Trænere eller lign. af modsatte køn må ikke opholde sig i omklædningsrummene under omklædning.

Forældre eller lign. til de små må selvfølgelig opholde sig i omklædningsrum og hjælpe med af- og påklædning, hvis det er nødvendigt.